Współpraca

Jesteś zainteresowany moją działalnością? Zapraszam do współpracy w trzech obszarach: BADANIA - SZKOLENIA - WYKŁADY

Prowadzę badania, szkolę i przygotowuję prelekcje z następujących obszarów:

  • funkcjonowanie psychiczne i fizyczne w ekstremalnym otoczeniu: stacje polarne, platformy wiertnicze, bazy kosmiczne, wysokie góry, pustynie, dżungle,
  • efektywność pracy zespołów w ekstremalnych warunkach,
  • procesy grupowe i dynamika grupy,
  • diagnoza indywidualnych predyspozycji psychologicznych do pracy,
  • adaptacja człowieka do życia, pracy i nauki w izolacji,
  • elementy psychologii dla służb mundurowych i służb ratowniczych,
  • elementy psychologii dla podróżników i sportowców przebywających w skrajnych środowiskach.